Skip to content

STRATEGIA DZIAŁANIA

Plany Polskiego Stowarzyszenia Endometrioza zakładają dwa główne kierunki działań – edukację społeczeństwa w temacie endometriozy oraz poprawę bytu kobiet dotkniętych chorobą.

W ramach edukacji chcemy skupić się na zwiększaniu świadomości na kilku płaszczyznach. W pierwszej kolejności planujemy docierać z informacjami i działaniami do kobiet, u których istnieje realne ryzyko występowania endometriozy. Do tej grupy zaliczamy przede wszystkim kobiety borykające się z niejednoznacznymi objawami, zaniepokojone swoim stanem zdrowia, młode córki matek chorujących na endometriozę, kobiety mające charakterystyczne dla tej choroby objawy. Drugą grupę stanowią mężczyźni kobiet chorujących na endometriozę. Trzecią, szczególną grupę, stanowią kobiety zdiagnozowane, zmagające się z konsekwencjami choroby. Z myślą o nich planujemy działania, zmierzające przede wszystkim do uzyskania pomocy w kwestiach dotyczących codziennego życia z chorobą i polepszania jego jakości.

Uważamy, że zwiększanie świadomości endometriozy w społeczeństwie powinno dokonywać się również poprzez współpracę z lekarzami. Planujemy w związku z tym działania mające na celu integrację obydwu grup – pacjentek i lekarzy, w celu wypracowania najlepszej metody na obustronne pogłębianie wiedzy i zdobywanie doświadczenia w walce z chorobą.

Uważamy, że zintensyfikowanie działań edukacyjnych może znacząco przyczynić się do przyspieszenia zmian organizacyjnych i legislacyjnych w kwestii leczenia endoemtriozy. To jest naszym drugim kierunkiem działań. Uważamy bowiem, że niezwykle istotna dla poprawy losu kobiet jest refundacja leków, których cena często stanowi barierę zakupu i w efekcie prowadzi  to do zaprzestania leczenia.

  • Facebook
  • Google+
  • Nasza Klasa
  • YouTube
  • Pinterest