Skip to content

O ADENOMIOZIE

bolesne stosunki?

bolesne miesiączki?

powiększona macica?

krwawienia pomiesiączkowe?

bóle przed lub po miesiączce?

obfite i wydłużone krwawienia miesiączkowe?

 

To może być adenomioza. Dowiedz się więcej!

 

Adenomioza jako oddzielna jednostka chorobowa została opisana po raz pierwszy w 1860 roku przez Rokitanskyego.
Jednak dotychczas endometriozę kobiecych narządów płciowych dzielono na dwa typy :

 • endometriosis genitalis interna z ogniskami głęboko w błonie macicy
 • endometriosis genitalis externa z wszczepami endometrium poza mięśniem macicy.

Obecnie autorzy, głównie amerykańscy, traktują te dwa typy endometriozy jako oddzielne jednostki chorobowe. Endometriosis genitalis interna nazywana jest adenomiozą (adenomyosis). Około 15% kobiet chorych na endometriozę zmaga się również z adenomiozą aczkolwiek charakteryzuje się inną patogenezą i symptomami.

Adenomioza występuje najczęściej między 40 i 50 rokiem życia, zakres jej obecności waha się jednak między 27 a 85 rokiem życia. Zwykle rozpoznawana jest u kobiet, które rodziły w środkowym lub późnym okresie reprodukcji. Znany jest jednak przypadek 19-letniej niepłodnej kobiety z adenomiozą.

SKĄD SIĘ BIERZE ?

Mimo badań prowadzonych od 140 lat nie jest jednoznacznie wytłumaczona patogeneza adenomiozy. Istnieją różne hipotezy, do najbardziej prawdopodobnych należą:

 • uraz mechaniczny (poród, poronienie, zabieg łyżeczkowania, zabiegi ginekologiczne na macicy)
 • proces zapalny
 • metaplazja komórkowa (z niezróżnicowanych komórek przewodów Wolffa lub Mullera)
 • czynniki hormonalne (związek z wysokim poziomem prolaktyny, progesteronu)
 • prawdopodobne są procesy lokalnej syntezy estrogenów w ogniskach adenomiozy
 • rola układu immunologicznego

JAKIE SĄ OBJAWY?

Zazwyczaj są to:

 • obfite i wydłużone krwawienia miesiączkowe
 • (rzadziej) krwawienia pomiesiączkowe
 • bóle przed lub po miesiączce
 • bolesne miesiączki
 • dyspareunia (ok. 7% przypadków)
 • powiększona macica
 • trzon macicy zazwyczaj powiększony, kulisty, bolesny na ucisk
 • czasem bezobjawowo

Jeśli ogniska adenomiozy są ostro odgraniczone obraz kliniczny może przypominać mięśniaki.

Mechanizm bólu w endometriozie i adenomiozie nie został jeszcze poznany, ale wskazuje się kilka możliwych przyczyn:

 • wzmożone wydzielanie prostaglandyn
 • wzmożone wydzielanie mediatorów zapalenia – kininy, histamina, interleukina
 • zrosty i zwłóknienia
 • cykliczne krwawienia
 • ucisk guzków na miejsca bogato unerwione

Stopień bólu zależy od głębokości naciekania zmiany. Nacieki adenomiozy powyżej 10 mm z reguły wiążą się z bólem.

JAK ROZPOZNAJE  SIĘ ADENOMIOZĘ?

Podstawowym kryterium rozpoznania jest obraz histopatologiczny, złożony z dwóch komponentów morfologicznych:

 • komponentu endometrialnego (gruczoły i podścielisko podobne do endometrium)
 • komponentu mięśniowego (wiązki włókien mięśni gładkich)

Tkanka nabłonkowa i łączna endometrium wnika między wiązki włókien mięśni gładkich narządów miednicy mniejszej. Najczęściej dotyczy to macicy.

Klasyfikacja adenomiozy ze względu na umiejscowienie:

 1. Adenomioza narządów płciowych
 2. Adenomioza macicy (adenomyosis uteri)
 • trzonu macicy
 • cieśni macicy
 • szyjki macicy

       3. Adenomioza jajowodów (adenomyosis oviductorum)

 • cieśni jajowodu
 • bańki jajowodu
 • części śródściennej jajowodu

       4. Adenomioza pochwy (adenomyosis vaginae)

 • sklepienia pochwy
 • ściany pochwy

       5. Adenomioza przymacicznego układu łącznotkankowo-mięśniowego (adenomyosis ligamentorum sacrouterinorum)

 • więzadeł krzyżowo-macicznych
 • więzadeł głównych macicy
 • więzadeł obłych macicy
 • więzadeł właściwych jajników
 • więzadeł wieszadłowych jajników
 • więzadeł pęcherzowo-macicznych
 • przegrody odbytniczo-pochwowej
 • przegrody pęcherzowo-pochwowej

6. Adenomioza poza narządami płciowymi

7. Adenomioza pęcherza moczowego (adenomyosis vesicae urinariae)

8. Adenomioza moczowodów (adenomyosis ureterum)

9. Adenomioza jelita cienkiego (adenomyos isintestini tenuis)

 • jelita biodrowego
 • jelita czczego

10. Adenomioza jelita grubego (adenomyos isintestini crassi)

 • odbytnicy
 • okrężnicy
 • jelita ślepego
 • wyrostka robaczkowego

JAK DIAGNOZUJE SIĘ ADENOMIOZĘ?

 • badanie ginekologiczne
 • USG przezpochwowe
 • rezonans magnetyczny
 • histerosalpingografia (podawanie kontrastu, przydatne nie we wszystkich przypadkach)
 • antygen CA 125
 • badanie histopatologiczne

Prawdopodobnie ogniska adenomiozy inaczej reagują na hormony płciowe niż prawidłowe endometrium. Z adenomiozą współwystępują inne zmiany, najczęściej: mięśniaki trzonu macicy, endometrioza i polipy.

W surowicy kobiet z adenomiozą i endometriozą dają się zauważyć istotne różnice w stężeniu FSH i LH w okresach proliferacji i sekrecji. Zawartość progesteronu w surowicy krwi nie różni się istotnie w obu schorzeniach.

ADENOMIOZA A PŁODNOŚĆ

Adenomioza może być przyczyną niepłodności, leczenie polega na chirurgicznym usunięciu ognisk. Może również zaburzać przebieg ciąży, szczególnie w przypadku zmian rozlanych, obejmujących dużą część myometrium.

LECZENIE ADENOMIOZY

Leczenie dobiera się w zależności od rodzaju, rozległości zmiany i planów rozrodczych kobiety, może to być:

 • ablacja endometrium
 • chirurgiczne usunięcie zmiany (drogą laparotomii ze względu na obfite krwawienie)
 • usunięcie macicy
 • leczenie farmakologiczne bazuje na dotychczasowym postępowaniu w endometriozie, brakuje jednak opracowań opartych na dużym materiale klinicznym. Zazwyczaj stosuje się analog GnRH lub Danazol, które prowadzą do zmniejszenia macicy i supresję ognisk chorobowych. Efekt leczniczy jest przejściowy. U kobiet po zakończeniu reprodukcji stosuje się doustne środki antykoncepcyjne metoda ciągłą przez 6 miesięcy. HTZ może wznowić chorobę.

 

Źródło: na podstawie “Adenomioza”, pod redakcją Mariana Goluda, Wrocław 2003 • Facebook
 • Google+
 • Nasza Klasa
 • YouTube
 • Pinterest